Oversættelse
Prisen bygger på en ordpris, hvor vi tager højde for sprogkombination og fagområde. Nogle sprogkombinationer er billigere end andre på grund af udbud og efterspørgsel, og nogle fagområder er dyrere end andre på grund af fagområdets kompleksitet. Vi kan derfor bedst give dig den rigtige pris ved at se teksten, inden vi sender et tilbud til dig. Prisen omfatter projekthåndtering, oversættelse, egenkorrektur af oversætteren selv + en ekstra korrektur af en anden person end oversætteren.

Bekræftelser og legalisering
Der betales et gebyr i forbindelse med bekræftelse af dokumenter, som er oversat og stemplet af en statsautoriseret translatør.

Der pålægges desuden et gebyr for dokumenter, der skal legaliseres hos Udenrigsministeriet. I nogle tilfælde påløber der yderligere et gebyr for legalisering på det pågældende lands ambassade i Danmark, hvis dette land ikke er tiltrådt Apostille-konventionen. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se listen over de lande, der er med i Apostille-konventionen.

Minimumpris
Ved opgaver med et lavere ordantal end 250 ord beregnes 1 times arbejde.

Korrektur
Prisen bygger på en timepris. Generelt kan man læse korrektur på ca. 1000 ord i timen eller ca. 3 normalsider af 400 ord. Det afhænger dog af tekstens sværhedsgrad, og derfor vil vi gerne se teksten først, så vi kan give dig et helt nøjagtigt tidsestimat og dermed en fast pris på opgaven.

Tekstforfatning
Prisen bygger på en timepris. Tidsforbruget kan variere, afhængigt af opgaven, men vi aftaler en fast pris, inden vi går i gang.

Filhåndtering
Har du kun teksten i enten pdf- eller papirformat, pålægger vi en timepris for at konvertere dokumentet til et redigerbart format, som kan anvendes i forbindelse med vores oversættelsesværktøjer.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Der er lukket for kommentarer.