Microting – fra ustruktureret it-brugermanual til brugervenlig vejledning til almindelige brugere

Microting i Odense er en it-virksomhed, der bl.a. har udviklet en brugervenlig app Microting InSight, som sætter virksomheder/brugere i stand til selv at udarbejde tilpassede spørgeundersøgelser til enten kunder, patienter eller medarbejdere. Appen anvendes på en tablet, som brugerne skal anvende til at svare på spørgsmål straks efter et besøg i f.eks. en detailbutik eller hos tandlægen. Microtings kunder favner brugere i detailhandlen, tandlæger, hospitaler og psykiatriske centre, Borgerservice samt ældreplejen.

WordPilots hjalp Microting med at læse korrektur og strukturere brugermanualen til InSight – læs mere nedenfor!

Manglende struktur og inkonsekvent sprogbrug

Microtings it-udviklere havde selv udarbejdet en brugermanual til deres app InSight, men syntes, at den manglede struktur, konsekvent sprogbrug og trængte til en sproglig og layoutmæssig overhaling.


Samtidig skulle brugermanualen optimeres rent tekstmæssigt, så det ville blive billigere at oversætte den på sigt ved at ensrette sætninger, udtryk og overskrifter. Brugermanualen var henvendt til almindelige brugere og skrevet af Microtings it-udviklere.
 

Der var derfor et ønske om at tilpasse formalitetsniveauet i brugermanualen, så den sprogligt var tilpasset den tiltænkte målgruppe, der udgøres af ikke-teknikere.

Forenkling af layout og sproglig overhaling

Der blev først foretaget en generel sproglig korrektur af brugermanualen, som havde fokus på grammatik og konsistens i både ordvalg og stil, herunder udformningen af overskrifter, punktopstillinger og lister, som rent grammatisk var ustruktureret og inkonsekvent. Dernæst blev der tilføjet forklarende tekst som indledning til de forskellige afsnit, så brugeren af manualen var helt klar over, hvad formålet var med de enkelte afsnit i manualen.

 

Endvidere blev indholdet optimeret ved at ændre på den rækkefølge, teksten blev præsenteret i, ligesom der blev foretaget nogle layoutmæssige ændringer. De layoutmæssige ændringer bestod bl.a. i at reducere antallet af forskellige punktopstillingslayout, hvilket gav et mere rent udtryk, som var nemmere at overskrue for en almindelig bruger. Samtidig blev layoutet også gjort mere indbydende at se på ved at skabe luft omkring de enkelte afsnit.

 

Samtidig blev der indsat kommentarer med henvisninger til, hvor der med fordel kunne indsættes ikoner og skærmbilleder til at understøtte de enkelte punkter, da brugere uden den store tekniske indsigt gerne støtter sig til disse visuelle virkemidler for at være på den sikre side, når de gennemgår en proces.

Resultat: en brugermanual tilpasset oversættelse til andre sprog

Microting fik en brugermanual retur, der var grammatisk korrekt, og som rent sprogligt var tilpasset en almindelig bruger. Der var luget ud i fagtermer og forstyrrende punktopstillinger.

 

Brugermanualen var optimeret i forhold til en ensrettet sætningsstruktur og formuleringer, der gjorde teksten mere brugervenlig samt optimerede den til kommende oversættelse med flere gentagelser, så brugermanualen bliver billigere at oversætte.

 

"Tak for fremsendte - det er jeg meget tilfreds med."


Niels Windfeld-Lund, Microting

Korrekturlæsning

Få mere at vide om vores korrekturløsninger, og hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os