Scanvægt – hjælp til technical writing

Scanvægt i Aarhus er en markedsledende leverandør af high-tech koncepter og løsninger til vejning, etikettering, pakning, inspektion og dataprocessing til industrien og detailsektoren i Skandinavien.

WordPilots hjalp Scanvægt med at skrive en brugermanual fra bunden – læs mere nedenfor!

Stram deadline for udarbejdelse af engelsk brugermanual

Scanvægt havde brug for hjælp til at få skrevet en brugermanual til et af deres nye avancerede Windows-programmer til registrering af brovægtsvejninger og behandling af data.

Manualen skulle udarbejdes på engelsk og indeholde en række relevante skærmdumps. Da projektet var underlagt en stram deadline, var det et krav, at der kunne opbygges en viden om programmet og dets funktioner på kort tid, og at vi konstant var i dialog med Scanvægt vedrørende projektstatus og -udformning.

Struktur, indhold og besparelser ved senere oversættelser

På et indledende møde med Scanvægts sofwareudviklere blev programmet præsenteret, og de grundlæggende funktioner blev gennemgået. Derudover var det vigtigt at få fastlagt tone, stil og terminologi i forhold til målgruppen, så brugermanualen blev så brugervenlig som mulig. Da programmet indeholder mange forskellige funktionaliteter, var det også vigtigt at udvælge de områder, der skulle dokumenteres, og dermed få fastlagt brugermanualens indhold/fokusområder.

Som referencemateriale blev der udleveret diverse brochurer samt tidligere manualer. Eftersom det var et krav, at den færdige manual skulle indeholde skærmdumps, blev der installeret en arbejdskopi af selve programmet på en computer hos os, så det blev muligt at afprøve funktionalitet undervejs samt oprette eksempeldata til skærmdumps.

 

Første trin blev at udarbejde en indholdsfortegnelse og et designlayout, som blev godkendt af Scanvægt. Herefter gik selve skrivefasen i gang, og undervejs var der en tæt dialog med Scanvægt om nøgleterminologi og funktionaliteter. Scanvægt fik jævnligt kapitler til gennemsyn, så de hele tiden havde mulighed for at komme med input og tilretninger. Kommunikationen foregik via mail og telefon.

Vi brugte vores store erfaring med oversættelse af dokumentation for Microsoft til at udarbejde en brugermanual efter Microsofts standarder. Brugermanualen blev skrevet i Word, og vi sikrede, at den blev formuleret på en måde, så den ville være billigere at oversætte til flere sprog bagefter.

Resultat: en brugermanual tilpasset oversættelse til andre sprog

Scanvægt fik en engelsk brugermanual på 55 sider med indsatte relevante skærmdumps til den aftalte deadline.

Brugermanualen var samtidig udarbejdet på en måde, så den ville blive billigere at oversætte til flere sprog bagefter.

"Tak for løsningen – I nåede frem til et rigtig fint resultat, og der er stor tilfredshed rundt om i huset!"

 

Morten Hoffmann Sørensen, Softwareudviklingschef

Technical writing

Få mere at vide om vores løsninger inden for technical writing, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os