KORREKTURLÆSNING

Vi tilbyder to forskellige slags korrekturlæsning, som du kan vælge afhængigt af dine behov. Vil du gerne have korrekturlæst en tekst på et andet sprog end dansk, har vi mange dygtige samarbejdspartnere globalt, der er specialister i en lang række sprog.

I en sproglig korrektur går vi ind og laver et grammatisk tjek af teksten og ser bl.a. på følgende: Er der stave- eller slåfejl? Er tegnsætningen korrekt? Er det grammatiske i orden, f.eks. kongruens, tempus (nutid, datid, fremtid osv.) og syntaks? Er der dobbelte mellemrum i teksten? Er orddelingen korrekt? Disse fejl kan forstyrre læsningen af teksten, og du risikerer, at læseren irriteres og helt opgiver at læse teksten. Resultatet er, at dit budskab går tabt.

I en sprogrevision går vi ind og ser på tekstens indhold, f.eks. det sproglige og stilistiske udtryk. Indeholder teksten meningsforstyrrende fejl eller formuleringer, der kunne gøres mere elegante? Er teksten skrevet, så den passer til den tiltænkte målgruppe? Hænger teksten sammen – med andre ord, er der en rød tråd i teksten? Igen er det vigtigt, at disse ting er i orden, så budskabet ikke går tabt. En bilreklame ville f.eks. skyde helt forbi målet, hvis den udelukkende fortalte om hestekræfter og krumtapaksler, da en potentiel køber meget hellere vil vide, hvor langt bilen kører på literen, og om der er airconditioning.
 

Har du en tekst, som skal optimeres sprogligt, så det bliver billigere at oversætte den? Læs mere under Tilpasning af tekst til oversættelse.

Hent vores brochure

Vidste du, at vi også tilbyder korrektur?

Kontakt os