TILPASNING AF TEKST TIL OVERSÆTTELSE

Selvom en tekst umiddelbart ser ud til at være i orden, og den både er nem at læse og forstå, er det ikke sikkert, at den er optimeret til oversættelse. Hvis en tekst skal oversættes, er der penge at spare ved at sørge for, at f.eks. terminologien er ensrettet.

De fleste oversættelsesværktøjer genbruger oversatte ord, sætninger og sågar hele afsnit, hvilket gør det muligt at tilbyde en lavere pris på disse "genbrugte" oversættelser.

Eksempelvis indeholder en tekst følgende sætning: "Tryk på tasten, og fortsæt". Senere i teksten står sætningen: "Vælg tasten, og fortsæt". Ved at ændre sætning nr. 2 til "Tryk på tasten, og fortsæt" kan den første sætning genbruges i oversættelsen, uden at meningen ændres. Det har også den fordel, at terminologien ensrettes og anvendes konsekvent i hele teksten, så den bliver mere læsevenlig.

Tilpasning af en tekst kan også betyde, at teksten finpudses, så den bliver mere velegnet til oversættelse. I Danmark har vi f.eks. tradition for at anvende ironi og nogle gange sarkasme med rund hånd; danskerne er relativt uformelle og sætter pris på den (bram)frie omgangstone, men det er ikke altid nemt (eller hensigtsmæssigt) at overføre sådanne formuleringer til et fremmedsprog og en anden kultur. Vi har stor erfaring med kulturel tilpasning af tekster, så du undgår, at dit budskab går tabt i oversættelsen.

Læs mere om de forskellige former for oversættelse under Oversættelse.

Hent vores brochure

Vidste du, at vi også tilbyder korrektur?

Kontakt os